Sistem TemujanjiEN|


Appointment adalah untuk kesenangan anda, anda yang memilih hari dan waktu yang anda suka.
Anda masih boleh datang bila-bila waktu pejabat tanpa appointment, tapi pesakit datang terdahulu ataupun pesakit dengan appointment akan diberi layanan terdahulu.

Mengapa appointment?-Efektif dan Efisien: Rawatan pergigian biasanya mengambil masa yang lama, appointment membolehkan rawatan semua pesakit dirancang/dikoordinasi supaya masa tunggu adalah minimal dan rawatan boleh dijalankan tanpa gesa-gesa, dengan itu menjaminkan mutu perkidmatan yang diberikan. Klinik berkomitmen untuk melayan setiap pesakit antara -10 ke +10 minit dari waktu appointment.


**Polisi ini dibuat untuk mengelakkan sebarang perselisihan faham, Ia tidak boleh tawar menawar (non-negotiable) dan mesti diterima oleh pesakit sebelum appointment dibuat.
'Membuat appointment, mendapatkan layanan VIP.'